Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.ebeautylab.pl.
Administratorem strony jest Ewa Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EBEAUTYLAB EWA BRZOZOWSKA”, 80-180 Gdańsk, ul. Andrzeja Grubby 3/28, NIP: 745-18-05-057.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: .

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Ewa Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EBEAUTYLAB EWA BRZOZOWSKA”, 80-180 Gdańsk, ul. Andrzeja Grubby 3/28, NIP: 745-18-05-057
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ebeautylab.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Voucher - przedpłacony bon do wykorzystania w firmie eBeautyLab Ewa Brzozowska

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi rezerwując wizytę (formularz REZERWACJE), wysyłając email na adres podany Stronie lub kontaktując się za pośrednictwem telefonu.
   
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane przy wypełnianiu formularza REZERWACJE na stronie moment.pl zapisane są w bazie zlokalizowanej na serwerach firmy Versum i Booksy.  Wynika to z faktu, że Administrator
  korzysta z oprogramowania do zarządzania pracą gabinetu, którego dostawcą jest firma Versum Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 90, 43-300 Bielsko-Biała.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku rezerwacji wizyty jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu rezerwacji zabiegów, przypomnieniach o nich, prośbach o ocenę po nich, informowaniu Użytkownika  o nowościach i promocjach.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane przy zakupie Vouchera Online na stronie ebeautylab.vouchercart.com/app zapisane są w bazie zlokalizowanej na serwerach firmy Vouchercart Ltd.  Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z oprogramowania do sprzedaży voucherów na odległość, którego dostawcą jest firma Vouchercart Ltd, z siedzibą w Rutheford House, West Linton, Peeblesshire, EH46 7AS w Wielkiej Brytanii.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku zakupu vouchera na odległość jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu dokonania sprzedaży usługi, informowaniu Użytkownika  o nowościach i promocjach.
 4. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą EBEAUTYLAB czyli z Administratorem.
  Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Skrzynka pocztowa EBEAUTYLAB obsługiwana jest przez firmę iq.pl.
   
 5. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, Użytkownik może przekazać w treści rozmowy dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą.
  Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.
   
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
   
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
    
 8. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
   
 9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
   
 10. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Mimo to Użytkownik musi być także świadomy, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
   
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
   
 3. Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki.
  Na Stronie stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. W tabeli przedstawiono wykaz plików cookies stosowanych w witrynie.
Pliki cookies Wykorzystanie plików cookies
Pliki cookies sesji

Pliki cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Google Analytics
_ga, _gid, _gat

Analiza odwiedzin witryny dokonywana jest przy użyciu programu Google Analytics. Program Google Analytics generuje informacje statystyczne dotyczące odwiedzin witryny za pomocą plików cookies przechowywanych na komputerach użytkowników. Te pliki cookies pozwalaja śledzić:

 • pierwszą i ostatnią stronę odwiedzaną przez użytkownika i łączną ilość Jego odwiedzin na stronie,
 • ile czasu użytkownik spędza na każdej z podstron naszej strony,
 • w jaki sposób użytkownik odwiedza naszą stronę, np. przez jakie urządzenie, jaką wyszukiwarkę, system operacyjny, rozdzielczość ekranu,
 • jak trafili Państwo na naszą stronę, włącznie z informacją o słowie kluczowym wpisanym do wyszukiwarki, wyszukiwarce lub informacją o stronie, na której znaleźli Państwo odnośnik do naszej strony.

Wygenerowane informacje dotyczące witryny internetowej służą do tworzenia raportów na temat użytkowania witryny. Informacje te przechowywane są w Google. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Polityka prywatności Google jest dostępna do wglądu na stronie: http://www.google.com/privacypolicy.html

Marketing
_fbp

Korzystamy z narzędzia analitycznego Piksel Facebooka, aby realizować działania marketingowe na Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Piksel zbiera dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej tylko, jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do portalu Facebook. Informacje zebrane za pośrednictwem Piksela służą np. do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam, w tym tzw. look-alike, a także badania skutków naszych działań reklamowych, zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku. Szczegóły dotyczące usług Facebooka można znaleźć pod adresem https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
   
 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
   
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
   
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
   
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
   
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zarezerwuj wizytę, kup voucher.

Zapraszamy!